• @
  • RSS
  • f

Zagubiona lub uszkodzona karta

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej o tym fakcie wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice