• @
 • RSS
 • f

Jak otrzymać kartę programu Dąbrowska Rodzinka.pl?

 

Krok 1: Pobrać wniosek o wydanie karty

 

Formularze wniosków dostępne są w:

1. Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 15 lub w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - II piętro, pok. 225)

 • poniedziałek, czwartek: 7.30 – 17.00 (tylko w Biurze Obsługi Interesanta)
 • wtorek, środa, piątek: 7.30 – 15.30

2. Pałacu Kultury Zagłębia

3. Miejskim Centrum Informacji w Centrum Handlowym „Pogoria”

 • poniedziałek – sobota: 11.00 – 19.00
 • niedziela: 10.00 – 16.00

Wniosek można również pobrać tutaj.

 

Krok 2: Wypełnić wniosek

 

Wniosek należy wypełnić uzupełniając w nim wszystkie pola, zgodnie ze wskazaniami w treści wniosku.

Wniosek prosimy wypełnić czytelnie, aby nie pojawiały się żadne wątpliwości co do jego treści, co może wydłużyć czas otrzymania karty. W rubrykach, w których pojawiają się informacje nie dotyczące danej rodziny, należy wpisać „nie dotyczy”.

Wnioskodawcą powinien być jeden z rodziców/opiekunów prawnych, posiadający dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

Krok 3: Złożyć wniosek i odebrać kartę

 

Wniosek należy złożyć w wybranej przez siebie lokalizacji tzn. w:

1. Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 (Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, II piętro, pokój 225)

 • poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

2. Pałacu Kultury Zagłębia

3. Miejskim Centrum Informacji w Centrum Handlowym „Pogoria”

 • poniedziałek – sobota: 11.00 – 19.00
 • niedziela: 10.00 – 16.00

 

Do złożenia wniosku uprawniony jest Wnioskodawca, który ma obowiązek przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

W momencie przyjęcia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.

Wniosek będzie rozpatrywany niezwłocznie, a karta zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca od daty przyjęcia wniosku.

 

ODBIÓR KARTY

Kartę / karty będzie mógł odebrać jedynie Wnioskodawca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, II piętro, pokój 225, okazując się dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Wraz z kartą wnioskodawca otrzyma na życzenie aktualny katalog ulg.

Kartę można odebrać w:

 • poniedziałek, czwartek: 7.30 - 15.30  (w godz. 15.30 - 17.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
 • wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.30

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice