• @
  • RSS
  • f

Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl

Potwierdzeniem uprawnień rodziny do ulg wynikających z programu jest Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl, którą otrzymują rodziny wychowujące dwoje dzieci oraz Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl PLUS, przyznawana rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Karta wydawana jest nieodpłatnie i ważna przez okres 3 lat.

 

Każda uprawniona rodzina otrzymuje:

  • dwie karty w przypadku pełnej rodziny (dwoje rodziców / opiekunów prawnych)

bądź

  • jedną kartę w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dzieci.

 

Karta ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej, ze zdjęciem.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice