• @
  • RSS
  • f

Szanowni Państwo, Dąbrowskie Rodziny

1 stycznia 2014 roku rusza w naszym mieście program Dąbrowska Rodzinka.pl, element polityki prorodzinnej prowadzonej przez samorząd Dąbrowy Górniczej.

Program Dąbrowska Rodzinka.pl skierowany jest do rodzin wychowujących dwoje dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, zamieszkałych wspólnie na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, bez względu na ich sytuację materialną. Dąbrowska Rodzinka.pl ma się przyczynić do wzmocnienia dąbrowskich rodzin, wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży, wspierania i promowania modelu rodziny wielodzietnej i zastępczej, a przede wszystkim do poprawy warunków życia.

Program oparto na katalogu ulg na usługi oferowane przez partnerów programu tj. jednostki miejskie i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, którzy wyrażą chęć przystąpienia do współpracy. Katalog ulg obejmować będzie przede wszystkim usługi z obszaru kultury, sportu i rekreacji. Nie zabraknie też innych atrakcji, które zostaną zaproponowane przez partnerów programu. Udzielane ulgi przekładać się będą bezpośrednio np. na zniżki do biletów wstępu na basen, siłownię czy mecze, a nawet na korzystanie z bezpłatnych świadczeń np. wejście do muzeum.

Potwierdzeniem uprawnień do ulg wynikających z programu jest Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl przyznawana rodzinom z dwojgiem dzieci oraz Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl PLUS przyznawana rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Karty wydawane będą nieodpłatnie po złożeniu wniosku, który można pobrać ze strony programu. Formularze wniosku dostępne będą również w Urzędzie Miejskim, Pałacu Kultury Zagłębia oraz w Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria. W powyższych miejscach można również złożyć wypełniony wniosek. Miejscem odbioru kart będzie Urząd Miejski.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami programu Dąbrowska Rodzinka.pl, przystąpienia do niego i do korzystania ze wszelkich preferencji jakie oferuje.

 

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

Zbigniew Podraza

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice